Kosmologia Akwinaty

Marcin Karas, będący profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, na swej stronie osobistej udostępnia m.in. swą książkę Natura i struktura wszechświata w kosmologii św. Tomasza z Akwinu (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007), stanowiącą jego rozprawę habilitacyjną. Recenzję książki, pióra ks. Michała Hellera, opublikowano w czasopiśmie „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”.

W internecie można też znaleźć artykuły prof. Karasa na ten temat: