Francuskojęzyczne książki i artykuły o Tomaszu online

Na poświęconej filozofii Akwinaty stronie Grand Portail d’Thomas Aquin znaleźć można w wolnym dostępie szereg francuskojęzycznych książek oraz artykułów dotyczących myśli Tomasza oraz tomizmu ogólnie.

Wśród książek dostępnych do pobrania są m.in. następujące pozycje:

  • Ch.-D. Boulogne, Saint Thomas D’Aquin. Essai biographique, 1965;
  • Reginald Garrigou-Lagrange, La synthèse thomiste, 1947;
  • Charles de Koninck, Ecrits philosophiques: 1. Introduction à l’Étude de l’âme. 2. De la primauté du bien commun contre les personnalistes. 3. Les sciences expérimentales sont-elles distinctes de la philosophie de la nature?, 1971;
  • A.-D. Sertillanges, Saint Thomas d’Aquin, 1922.

Z kolei wśród udostępnionych na stronie artykułów znaleźć można teksty poświęcone m.in. Tomaszowej metafizyce, jego komentarzom do Arystotelesa, czy zagadnieniom ze styku etyki i polityki.

Dodatkowo, na stronie można znaleźć francuskie tłumaczenia szeregu dzieł Akwinaty.