Artykuły Johna Boyle’a online. „Lectura romana” Tomasza

John Boyle, profesor University of St. Thomas w Minnesocie i jeden z najbardziej uznanych amerykańskich znawców myśli św. Tomasza, udostępnia na swojej stronie uczelnianej skany szeregu swych artykułów poświęconych Akwinacie. Można tam znaleźć teksty na temat Tomaszowej interpretacji sakramentu namaszczenia chorych (St. Thomas Aquinas on the Anointing of the Sick [Extreme Unction]), przyjmowanych przezeń zasad interpretacji Pisma Świętego (Authorial Intention and the divisio textus oraz The Theological Character of the Scholastic „Division of the Text” with Particul‌ar Reference to the Commentaries of Saint Thomas Aquinas), zagadnieniu „mocy rodzenia” Boga (St. Thomas Aquinas and the analogy of potentia generandi), chrystologii przedstawionej w III części Summy teologii (The Two-fold Division of St. Thomas’ Christology in the tertia pars oraz Is the tertia pars of the „Summa theologiae” misplaced?).

Kilka artykułów dotyczy Tomaszowego Lectura romana in primum Sententiarum Petri Lombardi – dzieła uznawanego przez wiele wieków za zaginione, będącego drugim komentarzem Akwinaty do I księgi Sentencji Piotra Lombarda i stanowiącego reportatio z wykładów Tomasza wygłoszonych na ten temat w Rzymie w latach 1265-1266. John Boyle jest współtwórcą pierwszej edycji krytycznej tego dzieła, wydanej w 2006 roku przez Pontifical Institute of Medieval Studies. Na swojej stronie udostępnia zarówno artykuł poświęcony ogólnie temu dziełu (Aquinas’ Roman Commentary on Peter Lombard), jak i teksty dotyczące konkretnych zagadnień w nim poruszanych (The Ordering of Trinitarian Teaching in Thomas Aquinas’ Second Commentary on Lombard’s „Sentences” oraz The Analogy of „Homo” and „Deus” in St. Thomas Aquinas’ „Lectura romana”).

John Boyle jest też autorem książki Master Thomas Aquinas and the Fullness of Life (St. Augustine’s Press 2014), będącej zapisem jego wykładu wygłoszonego na University of Dallas w 2013 roku. Online dostępna jest też inna wersja tego wykładu, przedstawiona na University of St. Thomas w 2016 roku.