Niedawne artykuły o Tomaszu – polskie czasopisma

Artykuły poświęcone św. Tomaszowi z Akwinu pojawiły się w pierwszym półroczu 2018 roku także w kilku polskich czasopismach niemających ściśle tomistycznego profilu (o tekstach opublikowanych w czasopismach zagranicznych pisaliśmy już tutaj):

1. Jan Kiełbasa, Edyty Stein czytanie Tomasza. Inspiracje, studia, przekłady, „Filozofia Religii”, nr 1, 2017, s. 11-23.

2. Artur Andrzejuk, Problem filozoficznego ujęcia istoty Boga w Summa Theologiae św. Tomasza z Akwinu. Perspektywa egzystencjalna, „Studia Theologica Varsaviensia”, t. 55, nr 2, 2017, s.53-74.

3. Małgorzata Łuszczyńska, Punishment as medicina peccatoris. Refletions on Capital Punishment in St. Thomas Aquinas‘ Doctrine, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius), t. 65, nr 1, 2018, s. 91-102.

4. Marcin Składanowski, Św. Tomasz – doctor gratiae? Prymat łaski Bożej u św. Tomasza z Akwinu w świetle szesnastowiecznej polemiki wyznaniowej, „Roczniki Teologiczne”, t. 45, nr 2, 2018, s. 119-131 .

5. Stanisław Zarzycki, „Gniew Boga” według św. Tomasza z Akwinu, „Verbum Vitae”, nr 33, 2018, s. 385-421.