Konferencja „Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas”

Można się już rejestrować na międzynarodową konferencję „Initiation and Mystagogy in Thomas Aquinas: Theological, Philosophical, Liturgical and Pedagogical Perspectives”, organizowaną przez Thomas Instituut te Utrecht w dniach 13-15 grudnia 2018 roku. Poświęcona będzie ona rozmaitym aspektom – moralnym, poznawczym, dogmatycznym i liturgicznym – związanym z zagadnieniami wtajemniczenia i mistagogii chrześcijańskiej u św. Tomasza z Akwinu. Główne wystąpienia wygłoszą: Bernhard Blankenhorn OP (PUST Angelicum), Matthew Levering (Mundelein Seminary), Daria Spezzano (Providence College) oraz William C. Mattison III (University of Notre Dame).

Więcej informacji o konferencji na stronie organizatora (nie ma już możliwości zgłoszenia referatu – call for papers został zamknięty).