Łaska a dary Ducha Świętego według Tomasza

Niedawno ukazała się książka Johna M. Meinerta, The Love of God Poured Out: Grace and the Gifts of the Holy Spirit in St. Thomas Aquinas (Emmaus 2018). Poświęcona jest ona Tomaszowemu podejściu do relacji między darami Ducha Świętego oraz działaniem łaski, umiejscawiając je przy tym w ogólnym kontekście teologii moralnej i chrześcijańskiego życia (dalsze informacje na stronie wydawcy).

John M. Meinert jest teologiem, wykładowcą Franciscan Missionaries of Our Lady University (Baton Rouge). W 2015 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z teologii moralnej na Catholic University of America, poświęcony właśnie zagadnieniom łaski oraz darów Ducha Świętego u św. Tomasza z Akwinu (rozprawa, która stała się podstawą opublikowanej właśnie książki, dostępna jest na portalu Academia.edu). Jest autorem m.in. poniższych artykułów:

Wydana teraz książka jest kolejnym tomem serii Renewal within Tradition, wydawanej przez Emmaus Academic, której redaktorem naczelnym jest Matthew Levering (Mundelein Seminary). Celem serii jest odnowa współczesnej teologii w ciągłości z tradycją Kościoła (zasadniczo cel serii jest zbieżny z założeniami ruchu „Thomistic Ressourcement”). Jak dotąd w serii ukazały się następujące publikacje: