Tomasz o osobie ludzkiej

W ostatnich dniach pojawiła się na rynku książka Édouarda-Henri Wébera OP, Nature, singularité et devenir de la personne humaine chez Thomas d’Aquin (Vrin 2018; więcej informacji o treści na stronie wydawcy). Książka ukazała się jako 66 tom zapoczątkowanej w 1921 roku serii Bibliotheque Thomiste, której obecnym redaktorem naczelnym jest Adriano Oliva OP i która prowadzona jest przez Société Thomiste. Opublikowano w niej prace m.in. Jean-Pierre Torrella OP (część 1 i część 2), Henriego Dondaine’a OP, Marie-Dominique Chenu OP czy Gillesa Émery’ego OP. Ukazały się w niej też książki polskich autorów: Michała Palucha OP i Zbigniewa Pajdy OP.

Édouard-Henri Wéber OP jest filozofem, emerytowanym badaczem Centre National de la Recherche Scientifique. Specjalizuje się przede wszystkim w myśli św. Tomasza z Akwinu, ale zajmuje się też pracami Alberta Wielkiego, Bonawentury, Awerroesa i Mistrza Eckharta. Jest autorem m.in. następujących książek: