Opublikowane ostatnio artykuły o Tomaszu

W ostatnim czasie artykuły poświęcone myśli Akwinaty pojawiły się również w szeregu czasopism niespecjalizujących się w tomistycznej filozofii i teologii (a niekiedy nawet dotyczących zupełnie innych dziedzin). Oto niektóre z nich:

1. Francis Caponi OSA, „But mercy is above this sceptred swayˮ: Mercy and Justice in Thomas Aquinas, „The Journal of Religion”, nr 98/3 (2018), s. 327-347 (przy okazji polecamy wykład Mateusza Przanowskiego OP, Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?, poświęcony tej samej kwestii).

2. Tenże, Thomas Aquinas on the Parable of the Late-Coming Workers (Matthew 20,1-16), „Journal of Theological Interpretation”, nr 12/1, (2018), s. 90-109. W sieci dostępne są też starsze artykuły tego autora poświęcone myśli Akwinaty:
Ontoluminescence: Bright God and Brilliant Creatures in Thomas Aquinas, „Sacred Architecture”, nr 31 (2017), s. 19-23;
Beauty, Justice and Damnation in Thomas Aquinas, „Pro Ecclessia”, nr 19/4 (2010), s. 389-404.

3. Ali Abedi Renani, Aquinas’ Theory of Knowledge and the Representative Theory of Perception, „Aisthema. International Journal”, nr 5/1 (2018), s. 109-126. Online dostępny jest też inny artykuł tego autora na temat filozofii św. Tomasza: Alasdair Macintyre’s Fallibilistic Interpretation of Aquinas’ Theory of Truth, „Nóema. Rivista Online di Filosofia”, nr 7/2 (2016), s. 18-26.

4. Alina Beary, The Curious Case of Ivan Karamazov: A Thomistic Account of Wisdom and Pride, „The Heythrop Journal”, nr 59 (2018), s. 34-44.

5. Can Laurens Löwe, John Duns Scotus versus Thomas Aquinas on action-passion identity, „British Journal for the History of Philosophy”, online first (bezpłatny dostęp tylko do abstraktu).

6. Richard Cross, Deification In Aquinas: Created or Uncreated?, „The Journal of Theological Studies”, nr 69/1 (2018), s. 106-132 (na stronie czasopisma bezpłatny dostęp tylko do abstraktu; robocza wersja artykułu dostępna na portalu Academia.edu).

7. Rachael Walsh, Property, Human Flourishing and St. Thomas Aquinas: Assessing a Contemporary Revival, „Canadian Journal of Law & Jurisprudence”, nr 31/1 (2018), s. 197-222 (bezpłatny dostęp tylko do abstraktu i bibliografii).

8. Luigino Bruni, Paolo Santori, The plural roots of rewards: awards and incentives in Aquinas and Genovesi, „The European Journal of the History of Economic Thought”, online first (bezpłatny dostęp tylko do abstraktu).

9. Agustín Echavarría, Aquinas on Divine Impeccability, Omnipotence, and Free Will, „Religious Studies”, online first (bezpłatny dostęp tylko do abstraktu i bibliografii). W sieci można znaleźć też starszy artykuł tego autora na temat teologii św. Tomasza: Thomas Aquinas and the Modern and Contemporary Debate on Evil, „New Blackfriars”, nr 94 (2013), s. 733-754.