Tomasz z Akwinu o błogosławieństwach

Portal Thomistica.net zwrócił uwagę na wydaną ostatnio książkę Antona ten Kloostera, Thomas Aquinas on the Beatitudes. Reading Matthew, Disputing Grace and Virtue, Preaching Happiness (Thomas Instituut Utrecht – Peeters Leuven 2018). Poświęcona jest ona Tomaszowemu rozumieniu szczęścia i znaczenia ośmiu błogosławieństw, tak jak przedstawione są one zwłaszcza w komentarzu Akwinaty do  Ewangelii Mateusza, ale również m.in. w Summie teologii oraz kazaniach Tomasza (spis treści oraz wprowadzenie do książki można znaleźć na portalu Academia.edu). Publikacja ta jest rozprawą doktorską, obronioną ostatnio przez ten Kloostera na Uniwersytecie w Tilburgu.

W internecie dostępne są też artykuły ten Kloostera poświęcone zagadnieniu Tomaszowego komentarza do błogosławieństw: