Recenzja książki D. Turnera, „Tomasz z Akwinu. Portret”

W najnowszym numerze „Warszawskich Studiów Teologicznych” —  czasopisma naukowego wydawanego przez Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, sekcja „Ioanneum” — zamieszczono obszerną recenzję książki Denysa Turnera Tomasz z Akwinu. Portret, wydanej w 2017 roku przez nasz Instytut wraz z Wydawnictwem W drodze (recenzja do pobrania w pdf). Autorem recenzji jest ks. dr Maciej Raczyński-Rożek, teolog dogmatyk, adiunkt na PWTW. Serdecznie polecamy.