„Dlaczego stworzenie ex nihilo”

Niedawno ukazała się najnowsza książka ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka, Dlaczego stworzenie „ex nihilo”? Teoria metafizycznego kreacjonizmu (Lublin 2018), wydana przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (PTTA). Poświęcona jest ona historii teorii stworzenia ex nihilo, która — jak wskazuje autor — była nieobecna w koncepcjach starożytnych i średniowiecznych, zaś w kategoriach filozoficznych została explicite sformułowana i uzasadniona dopiero przez św. Tomasza z Akwinu (plik pdf z rozbudowanym hasłem „Creatio ex nihilo” z Powszechnej Encyklopedii Filozofii, również autorstwa ks. prof. Maryniarczyka, można pobrać ze strony PTTA).

Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk jest filozofem, specjalizującym się w metafizyce, filozofii prawa i filozoficznej antropologii. Od ponad czterdziestu lat (najpierw jako doktorant, później jako pracownik) związany jest z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Metafizyki. Zajmuje się także myślą tomistyczną i jej popularyzacją: jest autorem m.in. książki Tomizm. Dla-czego? (wyd. 2, Lublin 2001); współredaguje również przekłady tłumaczeń dzieł św. Tomasza wydawanych przez PTTA oraz KUL. W bazie BazHum, zamieszczającej artykuły z niektórych czasopism humanistycznych, znaleźć można kilka artykułów tego autora, poświęconych Akwinacie i tomizmowi.