Numer tematyczny „Christianitas” o św. Tomaszu z Akwinu

Jednym z przewodnich tematów 70 numeru kwartalnika „Christianitas”, który ukazał się pod koniec 2017 roku, była myśl św. Tomasza z Akwinu. Znaleźć w nim można m.in. tłumaczenia dwóch opusculów Akwinaty: Wykładu o przekazywaniu nauki duchowej (Rigans montes de superioribus) oraz Wykładu o znaczeniu i podziale Pisma Świętego (Hic est liber), przygotowanych przez Pawła Milcarka (tłumaczenie drugiego z tych tekstów jest również dostępne na portalu Academia.edu). Oprócz tego, czasopismo zawiera artykuł Piotra Kaznowskiego, Św. Tomasz i „Amoris Laetitia”, analizujący sposób wykorzystania myśli tomistycznej w papieskiej adhortacji. W kwartalniku został też przypomniany cenny tekst ks. Stanisława Bełcha – który odpowiadał za przygotowanie i wydanie „londyńskiego” tłumaczenia Summa theologiae – dotyczący Tomaszowego wpływu na rozwój myśli Pawła Włodkowica, który miał się inspirować Akwinatą choćby w swej najważniejszej tezie, iż również poganie mają prawo do państwa suwerennego.

Warto też zwrócić uwagę na publikowany na internetowej stronie „Christianitas” cykl Polityka Akwinaty, w którym zamieszczane są tłumaczenia (wraz z krótkimi omówieniami) tych fragmentów dzieł Tomasza, które odnoszą się do życia politycznego i społecznego.