Najnowszy numer “Nova et Vetera” (USA)

Ukazał się najnowszy, już 16 tom anglojęzycznej wersji czasopisma “Nova et Vetera”. Ten numer poświęcony jest przede wszystkim takim zagadnieniom, jak etyka życia małżeńskiego, antopologia teologiczna oraz antropologiczne i personalistyczne wątki myśli Karola Wojtyły. Znajdują się w nim jednak również artykuły stricte tomistyczne, m.in. te dotyczące Tomaszowego podejścia do wad głównych czy jego koncepcji odpoczynku.

Dokładny spis treści oraz fragmenty artykułów można znaleźć na Project Muse.