Dowody na istnienie Boga – najlepsze książki

Na brytyjskim portalu Five Books pojawił się wywiad z Edwardem Feserem – jednym z najlepszych obecnie amerykańskich historyków filozofii – na temat pięciu najlepszych jego zdaniem książek dotyczących dowodów na istnienie Boga. Trzy spośród wskazanych przez Fesera książek związane są ze św. Tomaszem. Są to:

W wywiadzie Feser przystępnie omawia Tomaszowe pięć dowodów na istnienie Boga i ich miejsce w myśli Akwinaty oraz – osobno – dowód przedstawiony w dziełku De ente et essentia (O bycie i istocie).

Edward Feser jest obecnie profesorem filozofii na Pasadena City College. Jest autorem m.in. następujących książek: Five Proofs of the Existence of God (Ignatius Press 2017),  Aquinas (Oneworld Publications 2000) i The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism (St. Augustine’s Press 2008). Jak sam stwierdza, choć przez znaczną część dorosłego życia był ateistą, nawrócił się na chrześcijaństwo dzięki lekturze właśnie dzieł św. Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa.